Definicija EGIZ

EGIZ železnica Trst – Divača je podjetje v 50-odstotni lasti RFI-ja – Rete Ferroviaria Italiana SpA (Italijansko železniško omrežje d.d.) in 50-odstotni lasti DRI-ja Upravljanje Investicij, Družba za razvoj infrastrukture doo in je koordinator projektov nadgradnje in razvoja čezmejnega odseka Trst – Divača.

Organi EGIZ-a so Skupščina članov in upravitelja.

EGIZ sestavljata dva člana, od katerih je eden iz Italije in eden iz Slovenije in ga upravljata dva Upravitelja, od katerih je eden iz družbe RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA , drugi pa iz družbe DRI Upravljanje Investicij, Družba za razvoj infrastrukture doo, imenuje pa ju Skupščina članov.

EGIZ (Evropsko Gospodarsko Interesno Združenje) je bilateralno združenje priznano na evropski ravni.
Delovanje EGIZ-a urejata:

  • Uredba (EGS) št. 2137/1985 z dne 25. julija 1985 o ustanovitvi evropskega gospodarskega interesnega združenja (EGIZ)
  • italijanski Zakonski odlok št. 240 z dne 23. julija 1991.

Namen EGIZ je koordinacija skupnih čezmejnih aktivnosti članov na podlagi skupnih interesov in izkušenj.

EGIZ železnica Trst-Divača

Republika Italija in Republika Slovenija že od leta 1998 v okviru Prednostnega projekta št. 6 (v nadaljevanju PP6): železniška os Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja in V. evropskega koridorja skupaj načrtujeta čezmejni odsek nove železniške proge Trst – Divača.

Leta 2012 sta se Republika Italija in Republika Slovenija v okviru Medvladne komisije (MVK) dogovorili, da bosta za namene skupnega izvajanja načrtovanja ustanovili pomožen organ EGIZ.

Dne 23. maja 2013 sta družbi RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA in DRI Upravljanje Investicij, Družba za razvoj infrastrukture doo v Rimu podpisali Akt o ustanovitvi Evropskega gospodarskega interesnega združenja – Čezmejna proga Trst-Divača (EGIZ železnica Trst-Divača).

 

Od leta 2013 do danes je EGIZ železnica Trst-DIvača izvajal aktivnosti v skladu z Odločbo EK o sofinanciranju Odločba C(2008)7728, ki je bila spremenjena z Odločbo C(2012)9592 final z dne 11/12/2012 in z Odločbo C(2015)7014 final z dne 9/10/2015.

EGIZ poroča o napredku svojih dejavnosti Medvladni Komisiji, ki nadzoruje njeno delovanje kadarkoli je to potrebno.

Člani

       

Direktorji

Roberto Mancini

EGIZ železnica Trst-Divača
Direktor za italijansko stran

Janez Božič

EGIZ železnica Trst-Divača
Direktor za slovensko stran